Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
32787
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32787

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee verdiepingen hoog rijhuis opgetrokken uit zandsteen en behorend tot het vierde kwart van de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Arthur Putzeysstraat 4 (Hoegaarden)
Twee verdiepingen hoog rijhuis opgetrokken uit zandsteen en behorend tot het vierde kwart van de 18de eeuw.