Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 32795   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32795

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Fraai huis van twee verdiepingen en vier traveeën uit einde 18de - begin 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Volpestraat 36 (Halle)
Fraai huis van twee verdiepingen en vier traveeën uit einde 18de - begin 19de eeuw.