Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kleine villa van 1935

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
32796
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32796

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voortuintje met buisleuningen tussen bakstenen pilasters. Witgeschilderde 'villa' onder schilddak (rode mechanische pannen), zwartgeschilderde plint.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa van 1935

Kleine Stationsstraat 9 (Koekelare)
Voortuintje met buisleuningen tussen bakstenen pilasters. Witgeschilderde 'villa' onder schilddak (rode mechanische pannen), zwartgeschilderde plint.