Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Langdorp

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
328
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/328

Besluiten

Parochiekerk Sint-Pieter en kerhof, pastorie, bomen in pastorietuin en dorpskern van Langdorp
definitieve beschermingsbesluiten: 13-11-2002  ID: 3966

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Deze bescherming betreft de dorpskern van Langdorp, met uitzondering van de reeds als monument beschermde gebouwen (kerk met kerkhof en pastorie).Waarden

De dorpskern van Langdorp is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Ommuurd kerkhof en pastorietuin, die typologisch één geheel vormen met respectievelijk kerk en pastorie, het straatbelijnend bouwblok met de oude herenwoning van de dorpsnotabelen alsook het ter hoogte van een pleinvormige verbreding ingeplante oud gemeentehuis (circa 1860) vormen historische structuur- en beeldbepalende elementen van deze aantrekkelijke dorpskern op de oever van de Demer.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Langdorp

Donkweg, Langdorpsesteenweg (Aarschot)
De dorpskern van Langdorp ligt aan de voet van de Bosberg, aan de steile noordwand van de Demervalei. Vanaf de kerk, die te midden van het ommuurde kerkhof ligt en met de aangrenzende pastorie een geheel vormt, wordt een onbelemmerd uitzicht geboden over de ongerepte vallei.

Is de omvattende bescherming van

Gemeentehuis van Langdorp

Langdorpsesteenweg 313-317 (Aarschot)
Voormalig gemeentehuis kadastraal geregistreerd in 1869, gelegen aan een driehoekig pleintje.


Neoclassicistisch burgerhuis

Langdorpsesteenweg 305 (Aarschot)
Halfvrijstaand breedhuis in sobere neoclassicistische stijl.


Pastorie Sint-Pietersparochie met tuin

Langdorpsesteenweg 299 (Aarschot)
Pastorie uit 1791 met pastorietuin van 46 are bij de Sint-Pietersparochie. In de tuin bevinden zich sporen van de oorspronkelijke beplanting (monumentale zomereik, haagbeukenhaag...). De met de voorgevel naar de Langdorpsesteenweg gerichte pastorie ligt momenteel vlak naast de kerk, ter hoogte van de westingang. Een gekasseid voortuintje afgesloten met lage, getrapt uitgewerkte muur vervangt een op de Poppkaart (circa 1860) nog voorgesteld en inmiddels verdwenen poortgebouw en koetshuis.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde

Bazel, Kruibeke, Rupelmonde (Kruibeke)
De polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde ligt langs de linkeroever van de Schelde. De polder werd zeker in de 13de eeuw of vroeger bedijkt. Temidden het langgerekte gebied loopt de Barbierbeek dwars door de polder. Tot aan de herinrichting als gecontroleerd overstromingsgebied was de historische percelering goed zichtbaar. Welen en kreken langs de dijken laten zien dat er in het verleden meermaals dijkdoorbraken zijn geweest.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.