Dorpskern Langdorp

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-11-2002 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Langdorp
Straat Langdorpsesteenweg, Donkweg
Locatie Donkweg, Langdorpsesteenweg (Aarschot)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24001/118.1
  • 4.02/24001/111.1
  • 4.02/24001/118.1
  • OB001494

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Dorpskern Langdorp

Donkweg, Langdorpsesteenweg (Aarschot)

De dorpskern van Langdorp ligt aan de voet van de Bosberg, aan de steile noordwand van de Demervalei. Vanaf de kerk, die te midden van het ommuurde kerkhof ligt en met de aangrenzende pastorie een geheel vormt, wordt een onbelemmerd uitzicht geboden over de ongerepte vallei.

Is de omvattende bescherming van

Gemeentehuis van Langdorp

Langdorpsesteenweg 313-317, Aarschot (Vlaams-Brabant)

Voormalig gemeentehuis kadastraal geregistreerd in 1869, gelegen aan een driehoekig pleintje.

Neoclassicistisch burgerhuis

Langdorpsesteenweg 305, Aarschot (Vlaams-Brabant)

Halfvrijstaand breedhuis in sobere neoclassicistische stijl.

Pastorie Sint-Pietersparochie met tuin

Langdorpsesteenweg 299, Aarschot (Vlaams-Brabant)

Pastorie bij de Sint-Pietersparochie, gelegen direct ten westen van de kerk. De pastorie vormt een geheel met de kerk en kerkhof.

Pastorietuin

Langdorpsesteenweg 299 (Aarschot)

Pastorietuin van 46 are, aangelegd bij de in 1791 gebouwde pastorie; sporen van oorspronkelijke beplanting (monumentale zomereik, haagbeukenhaag...).

Beschrijving

Deze bescherming betreft de dorpskern van Langdorp, met uitzondering van de reeds als monument beschermde gebouwen (kerk met kerkhof en pastorie).

Waarden

De dorpskern van Langdorp is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Ommuurd kerkhof en pastorietuin, die typologisch één geheel vormen met respectievelijk kerk en pastorie, het straatbelijnend bouwblok met de oude herenwoning van de dorpsnotabelen alsook het ter hoogte van een pleinvormige verbreding ingeplante oud gemeentehuis (circa 1860) vormen historische structuur- en beeldbepalende elementen van deze aantrekkelijke dorpskern op de oever van de Demer.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.