Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
32801
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32801

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gesloten hoeve van bak- en zandsteen uit de tweede helft van de 18de eeuw. Dubbelhuis met twee verdiepingen, gevat tussen twee lagere bijbouwen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Helen-Bosstraat 92 (Linter)
Gesloten hoeve van bak- en zandsteen, woonhuis en aanhorigheden afgedekt met zadeldak, poorttoren met schilddak, uit de tweede helft van de 18de eeuw.