Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brug over de Laak

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID
32823
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32823

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dubbele boogbrug over de Laak bij het voormalige "Bruggenhof" of "Hof Ter Bruggen", gelegen ten westen van het dorpscentrum van Betekom.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Brug over de Laak

Werchtersesteenweg zonder nummer (Begijnendijk)
Dubbele boogbrug over de Laak bij het voormalige Bruggenhof, gelegen ten westen van het dorpscentrum van Betekom.