Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
32824
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32824

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Lage dorpswoning, waarvan een gedeelte uit de tweede helft van de 18de eeuw voorzien is van steekboogramen met uitstekende sluitsteen; ander deel gedateerd 1895 (verankeringen).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Leuvensebaan 368 (Huldenberg)
Lage dorpswoning, waarvan een gedeelte uit de tweede helft van de 18de eeuw voorzien is van steekboogramen met uitstekende sluitsteen; ander deel gedateerd 1895.