Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Remigius

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
32866
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32866

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Groot gebouw van witachtige zandsteen, bestaande uit een polygonaal koor, geflankeerd door sacristieën, uitspringend dwarsschip, drie beuken van drie traveeën onder enkel dak en westertoren; aan noordgevelzijde, aanleunende Sint-Quirinuskapel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Remigius

Markt zonder nummer (Haacht)
Groot gebouw van witachtige zandsteen, bestaande uit een polygonaal koor, geflankeerd door sacristieën, uitspringend dwarsschip, drie beuken van drie traveeën onder enkel dak en westertoren; aan noordgevelzijde, aanleunende Sint-Quirinuskapel.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Parochiekerk Sint-Remigius

Markt zonder nummer (Haacht)