Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnenwoning van 1664

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
32898
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32898

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Woning in het begijnhof. Bouwopschrift: IHS ANNO 1664 (boven de deur).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnenwoning van 1664

Kerkstraat-Begijnhof 25 (Diest)
Woning in het begijnhof. Bouwopschrift: IHS ANNO 1664.