Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen Ezeldijkmolen: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 04-12-2003 tot heden

ID
329
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/329

Besluiten

Geografisch pakket Diest
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4131

Beschrijving

De gaaf bewaarde site rond de Ezeldijkmolen te Diest, is beschermd als stadsgezicht. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de Ezeldijkmolen is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Historisch, functioneel en geografisch nauw met de Ezeldijkmolen verbonden site, natuurlijk afgebakend door het stroomgebied van de Demer en de Schaffensestraat. Door de Demer, intrinsiek met de Ezeldijkmolen verbonden bouwblok, waar de oorspronkelijke bedrijvigheid in en rond de molen nog goed denkbaar is. De gaaf bewaarde site met -voor het zicht van aan de Schaffensepoort- vormt een sterk beeldbepalende 18de-eeuwse bebouwing, grenzend aan het stuwbekken vóór de molen. Bovendien historisch-functionele relatie tussen de molen en de voormalige magazijnen, gelegen in de Ezeldijkgang, een van de Schaffensestraat naar de voorzijde van de molens leidend gekasseid straatje.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Ezeldijkmolen

Ezeldijk 12 (Diest)
Grote watermolen, opgetrokken op een aftakking van de Demer; gebouw in de vorm van een Latijns kruis met trapgevels aan de vier uiteinden.

Is de omvattende bescherming van

Stadswoning uit 1779

Schaffensestraat 35 (Diest)
Bak- en zandstenen tweeverdiepingshuis door middel van muurankers gedateerd 1779.