Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kuttekovenstraat van Graeth tot spoorwegbrug met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-07-2003 tot heden

ID: 3290   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3290

Besluiten

Geografisch pakket Kuttekoven
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-2003  ID: 4071

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de Kuttekovenstraat van Graeth tot spoorwegbrug en de onmiddellijke omgeving. De als monument beschermde brug, parochiekerk, pastorie en hoeve maken geen deel uit van de bescherming als dorpsgezicht.Waarden

Kuttekovenstraat van Graeth tot spoorwegbrug, met onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De Kuttekovenstraat verbindt vanouds het gehucht Graeth met de dorpskern van Kuttekoven. De straat ontwikkelt zich vanaf Graeth tot holle weg, slingert zich omheen de heuvel met de kerk, en loopt daar verder, links langsheen een talud; het dorp ontwikkelde zich aan de overzijde van de weg, in een beekvallei. De wijde omgeving in als weiland en boomgaard in gebruik. De terreinkarakteristieken bleven sinds de optekening van de Ferrariskaart (1771-1777) in grote trekken behouden. Het geheel is authentiek, uitgesproken pittoresk en ten aanzien van de dorpskerk en de spoorwegbrug van een belangrijke beeldondersteunende waarde.

historische waarde

De Kuttekovenstraat verbindt vanouds het gehucht Graeth met de dorpskern van Kuttekoven. De straat ontwikkelt zich vanaf Graeth tot holle weg, slingert zich omheen de heuvel met de kerk, en loopt daar verder, links langsheen een talud; het dorp ontwikkelde zich aan de overzijde van de weg, in een beekvallei. De wijde omgeving in als weiland en boomgaard in gebruik. De terreinkarakteristieken bleven sinds de optekening van de Ferrariskaart (1771-1777) in grote trekken behouden. Het geheel is authentiek, uitgesproken pittoresk en ten aanzien van de dorpskerk en de spoorwegbrug van een belangrijke beeldondersteunende waarde.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Cluster van hoogstamboomgaarden

Kuttekovenstraat (Borgloon)
Langs de kuttekovenstraat bevindt zich een cluster van hoogstamboomgaarden.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Berlingen en Kuttekoven

Borgloon, Gotem, Hoepertingen, Kuttekoven (Borgloon), Berlingen (Wellen)
De ankerplaats is gelegen aan de noordwestrand van het massief van Borgloon. Het is heuvelachtig en sterk ingesneden door erosie. Het is een uitgesproken agrarisch landschap met centraal het gehucht Kuttekoven met enkele belangrijke hoeves en de Sint-Jan-de-Doperkerk. Het gehucht wordt doorsneden door de markante spoorwegbrug en spoorwegbedding van de voormalige spoorweg Sint-Truiden-Tongeren. Ten noorden van het gehucht liggen de gesloten hoeve De Klee en kasteel De Klee. Halverwege tussen Kuttekoven en Berlingen (Wellen), aan de oostelijke rand van de riviervlakte van de Herk, ligt het gehucht Rullingen met het gelijknamige kasteel met omliggend park en hoogstamboomgaarden. De Herk stroomt diep ingesneden door het landschap. Het dorp Berlingen sluit hierop aan, de Sint-Agathakerk kijkt van een hoogte uit op de waterloop.