Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
32908
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32908

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De inplanting in de buurt van de voormalige burcht, buiten de dorpskom, zou wijzen op de eigenkerk-oorsprong met Sint-Pieter als patroonheilige, evoluerend naar een parochiale functie. Bewogen bouwgeschiedenis.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Kerkstraat 14 (Merchtem)
De Merchtemse parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw bewaart als oudste kern de ingebouwde westtoren, vermoedelijk opklimmend tot de 14de eeuw. Het kerkgebouw kende een complexe historiek en onderging diverse aanpassingen.