Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Langgestrekte hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 32934   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32934

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Fasegewijs tot stand gekomen langgestrekte hoeve met vroeg 20ste-eeuws uitzicht, mogelijk 19de-eeuwse kern.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Langgestrekte hoeve

Testeltsesteenweg 232 (Aarschot)
Fasegewijs tot stand gekomen langgestrekte hoeve met vroeg 20ste-eeuws uitzicht, mogelijk 19de-eeuwse kern.