Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Rochuskapel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
32984
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32984

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sint-Rochuskapel, gelegen in de as van de Groenstraat en bij het begin van een lindedreef die toegang verleent tot Groenstraat nr. 65; parallel hiermee loopt een jong aangeplante beukendreef met toegang tot nr. 67.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Rochuskapel

Heuvelstraat 63 (Asse)
De kapel, ofschoon reeds aangeduid op de militaire kaart van 1892 vertoont heden een twintigste-eeuws uitzicht en werd kadastraal geregistreerd in 1940.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Sint-Rochuskapel

Heuvelstraat 63 (Asse)