Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus met ommuurd kerkhof

Beschermd monument van 24-04-1997 tot heden
ID: 33   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus met ommuurd kerkhof te Ramsdonk, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Martinuskerk van Ramsdonk met inbegrip van het ommuurde kerkhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als voormalige afhankelijkheid van de norbertijnerabdij van Grimbergen vormt de Sint-Martinuskerk de materiële getuige van een van de oudste en belangrijkste parochies van de streek, die, gesticht circa 1280, tijdens het ancien régime naast een gedeelte van Londerzeel, ook Kapelle-op-den-Bos en het gehucht Haasdonk te Zemst bestreek.

historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde: gebouwd in 1836 door de toen sterk gewaardeerde "Metser" Jozef Caluwaers vormt de Sint-Martinuskerk een gaaf bewaard voorbeeld van een bescheiden, neoclassicistische plattelandskerk in de vorm van een bakstenen zaalkerk met rechthoekig koor, noord- en zijkapel, sacristie en een ingebouwde laatgotische natuurstenen westtoren (1539). Dit eenvoudig, goed geproportioneerd volume met karakteristieke 'industriële' rondboogramen getuigt van een grote soberheid waarbij de inwendige decoratie zich beperkte tot de picturaal geaccentueerde bouwonderdelen zoals plint, kroonlijst, gordelbogen en consoles.

artistieke waarde

De Sint-Martinuskerk bezit een waardevol meubilair waaronder hoofd- en zijaltaren, biechtstoelen, preekstoel en lambrisering uit de tweede helft van de 17de en de eerste helft van de 18de eeuw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus met ommuurd kerkhof

Gemeenteplein 2 (Kapelle-op-den-Bos)
Voorheen afhankelijk van de abdij van Grimbergen. In huidige vorm, ingebouwde gotische westertoren uit 1538 en neoclassicistische zaalkerk van vier traveeën met noord- en zuidkapellen en rechthoekig koor, binnenin uitlopend op een driezijdige apsis.