Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Café Delobel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 33001   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33001

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/15', 'label': u'opheffingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 30. Z.g. "Café Delobel" cf. uithangbord. Voormalig hotel met winkel, thans herberg. Eenheidsconcept vormend met woonhuizen (nr. 29, 27), n.o.v. architect J. Dumont (De Panne) van 1920. Rode bakstenen lijstgevel van zes trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen). Aanleunend bij de toen gangbare kustarchitectuur cf. typerende erkervormige hoektoren met uitkijk onderAanduiding van

Is de vaststelling van

Café Delobel

Dries 29 (Heuvelland)
Voormalig hotel met winkel, thans herberg. Eenheidsconcept vormend met woonhuizen (nummer 29, 27), naar ontwerp van architect J. Dumont (De Panne) van 1920.