Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Laurentius

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
33011
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33011

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kerk met stoere, laatromaanse toren (circa 1200) op vierkant grondplan, gebouwd van kwartsiet van Overlaar.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Laurentius

Sint-Laurentiusstraat zonder nummer (Tienen)
Gotische basilicale kerk uit de 15de eeuw met een laat-romaanse westertoren van circa 1200, uitbreiding in 1774.