Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herenhuis met laatclassicistische gevel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
33025
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33025

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 9. Laatclassicistisch gevel van negen trav. en twee bouwl. onder twee parallelle schilddaken, teruggaand op een oude XVII-kern. Vóór 1848, enkelhuis van vier trav. en twee bouwl. met r.aanbouw van twee trav. en één bouwl.; l.g. wordt in 1848 op twee bouwl. gebracht waardoor wordt overgeschakeld op een asymmetrisch dubbelhuistype van zes trav. In 1860 wordt de l.aanbouw van drie trav. en andeAanduiding van

Is de vaststelling van

Herenhuis

Kortewinkel 9 (Brugge)
Laatclassicistisch gevel van negen traveeën en twee bouwlagen onder twee parallelle schilddaken, teruggaand op een oude 17de-eeuwse kern.