Smidse

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Maasmechelen
Deelgemeente Meeswijk
Straat Genootstraat
Locatie Genootstraat 8 (Maasmechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73107/129.1
  • OL001861

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Smidse

Genootstraat 8, Maasmechelen (Limburg)

Voormalige smidse uit eind 18de - eerste helft 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De smidse is beschermd als monument. De bescherming omvat de smidse, met inbegrip van de travalje, de rietvork, de aansluitende schuur en stal, als ook alle cultuurgoederen en de bijhorende uitrusting die integrerend deel uitmaken van de smidse.

Waarden

De smidse inclusief de travalje, de rietvork met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken inzonderheid de bijhorende uitrusting is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als goed bewaard voorbeeld van een smidse waarvan het gebouw uit het einde van de 18de eeuw of begin van de 19de eeuw dateert en waarvan het interieur met de nog aanwezige inrichting een goed beeld geeft van een 19de-eeuwse smidse die in de loop van de 20ste eeuw met enkele elektrische toestellen werd uitgerust wat illustreert hoe ook kleine ambachtelijke bedrijfjes zich aan de technologische en economische ontwikkelingen dienden aan te passen.
Daarenboven zijn aan de buitenzijde nog een houten 'travalje' of inrichting voor het beslaan van paarden aanwezig alsook een vork om in het geval van brand het riet van het dak te trekken.
In het gebouw bevinden zich daarenboven nog aansluitend: een schuur met hooizolder en een stal.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.