Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie van 1791

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 33076   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33076

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pastorie bij de Sint-Pietersparochie, gelegen direct ten westen van de kerk. De pastorie vormt een geheel met de kerk en kerkhof.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Pietersparochie met tuin

Langdorpsesteenweg 299 (Aarschot)
Pastorie uit 1791 met pastorietuin van 46 are bij de Sint-Pietersparochie. In de tuin bevinden zich sporen van de oorspronkelijke beplanting (monumentale zomereik, haagbeukenhaag...). De met de voorgevel naar de Langdorpsesteenweg gerichte pastorie ligt momenteel vlak naast de kerk, ter hoogte van de westingang. Een gekasseid voortuintje afgesloten met lage, getrapt uitgewerkte muur vervangt een op de Poppkaart (circa 1860) nog voorgesteld en inmiddels verdwenen poortgebouw en koetshuis.