Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
33137
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33137

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eénlaags boerenhuis opgetrokken met herbruikte materialen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Steenweg Asse 38 (Herne)
Eénlaags boerenhuis opgetrokken met herbruikte materialen.