Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Instituut van de Goede Herder

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 33172   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33172

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In 1864 werd in Leuven op vraag van kardinaal Sterckx een instituut gesticht ter opvoeding en onderricht van meisjes van minder gegoede afkomst.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Instituut van de Goede Herder

Minderbroedersstraat 21 (Leuven)
In 1864 werd in Leuven op vraag van kardinaal Sterckx een instituut gesticht ter opvoeding en onderricht van meisjes van minder gegoede afkomst.