Beschermd monument

Boerenburgerhuis met aanhankelijkheden en omgeving

Beschermd monument van 05-02-2004 tot heden
ID: 3318   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3318

Besluiten

Dorpswoningen en grenspaal met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 05-02-2004  ID: 4170

Beschrijving

Het boerenburgerhuis is, met inbegrip van de aanhankelijkheden en omgeving, beschermd als monument. Het betreft het meest westelijke volume van twee aanpalende boerenburgerhuizen.Waarden

De dorpswoning, aanhankelijkheden en onmiddellijke omgeving zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: Het gebouw, dat in de Buurtwegenatlas (1844) in nauw verband met het naastgelegen breedhuis Weg naar Geneuth 99 wordt weergegeven, dateert ten minste uit de 18de eeuw, waarnaar alleen al een gevelsteen met datering 1779/2/24 expliciet verwijst, maar. Het gebouw omvat bouwsporen uit verschillende fasen onder de vorm van verschillende venstervormen, mergelstenen hoekblokken en een aandak met vlechtingen. Peilstenen verwijzen onder meer naar hoge waterstanden in 1880 en 1926.

sociaal-culturele waarde

De panden zijn beeldbepalend ingeplant aan een oever van de Maas, op een oud dijktracé met een nieuwe dijkmuur aan de rand van de uiterwaard, met prachtige uitzichten op de omgevende natuur en het dorp Meers aan de overzijde van de rivier.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Twee boerenburgerhuizen

Weg naar Geneuth 97, 99 (Maasmechelen)
Twee naast elkaar gelegen huizen, op de oever van de Maas. Beide waren woonhuizen van ruime, semi-gesloten hoeven.