Beschermd monument

Boerenburgerhuis met aanhankelijkheden en omgeving

Beschermd monument van 05-02-2004 tot heden

ID: 3320   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3320

Besluiten

Dorpswoningen en grenspaal met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 05-02-2004  ID: 4170

Beschrijving

Het boerenburgerhuis is, met inbegrip van de aanhankelijkheden en omgeving, beschermd als monument. Het betreft het meest oostelijke volume van twee aanpalende boerenburgerhuizen.Waarden

De dorpswoning, aanhankelijkheden en onmiddellijke omgeving zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: Het gebouw, dat in de Buurtwegenatlas (1844) in nauw verband met het naastgelegen pand Weg naar Geneuth 97 wordt weergegeven, heeft een 19de-eeuwse verschijningsvorm, maar zou veel ouder kunnen zijn. Het pand vertoont in elk geval een duidelijke tweeledigheid, met een onderkelderd deel links en een niet onderkelderd deel rechts, wat extern blijkt uit de raamposties, muurankers, intern uit een niveauverschil, bovendien blijkt het linkerdeel rijker afgewerkt dan het rechtse. Het huis behield het originele, elegante buitenschrijnwerk en een gave binnenstructuur met sobere monumentale afwerking. Bij het huis sluit een dienstvleugel aan, waarvan het bakhuis, met baksteengewelven, en de schuur, met imposante interne houtstructuur, overeind bleven.

sociaal-culturele waarde

De panden zijn beeldbepalend ingeplant aan een oever van de Maas, op een oud dijktracé met een nieuwe dijkmuur aan de rand van de uiterwaard, met prachtige uitzichten op de omgevende natuur en het dorp Meers aan de overzijde van de rivier.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Twee boerenburgerhuizen

Weg naar Geneuth 97-99 (Maasmechelen)
Twee naast elkaar gelegen huizen, op de oever van de Maas. Beide waren woonhuizen van ruime, semi-gesloten hoeven.