Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 33204   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33204

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Wederopbouwhoeve, teruggaand op de regionale hoevebouw zie, opstelling: U-vormige opstelling van losse, lage bestanddelen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Hallebaststraat 2 (Ieper)
Wederopbouwhoeve, teruggaand op de regionale hoevebouw zie, opstelling: U-vormige opstelling van losse, lage bestanddelen.