Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteeldomein Hogemeyer

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 33211   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33211

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig achterleen van het leenhof van Brabant en zetel van een kleine heerlijkheid. In het derde kwart van de 18de eeuw te dateren kern van het dubbelhuistype met schilddak en daarnaast de rond 1863 te dateren uitbreiding met onder meer het obligate torenaccent in neo-Louis XV-stijl.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel en hoeve Hogemeyer

Hoogemeyer 3-4 (Kortenaken)
Voormalig achterleen van het leenhof van Brabant en zetel van een kleine heerlijkheid. In het derde kwart van de 18de eeuw te dateren kern van het dubbelhuistype met schilddak en daarnaast de rond 1863 te dateren uitbreiding met onder meer het obligate torenaccent in neo-Louis XV-stijl. Achter het kasteel bevindt zich de circa 1860 gebouwde kasteelhoeve.


Is de omvattende vaststelling van

Park van het Kasteel Hogemeyer

Hoogemeyer 3-4 (Kortenaken)
Landhuis of 'huis van plaisantie' uit het midden van de 18de eeuw, aanzienlijk verbouwd en uitgebreid tussen 1859-1860 met bouw van hoektoren, neogotische huiskapel en kasteelhoeve; landhuis met park van circa 1 hectare 33 are met sporen van vroeg 19de-eeuws landschappelijke aanleg park.