Mijnwerkerstweewoonst met tuin

Beschermd monument van 01-10-2004 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Maasmechelen
Deelgemeente Eisden
Straat Marie Joséestraat
Locatie Marie Joséestraat 3 (Maasmechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73107/101.1
  • 4.01/73107/135.1
  • OL002171

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Mijnwerkerswoning

Marie Joséestraat 3, Maasmechelen (Limburg)

Mijnwerkerstweewoonst van 1925 gebouwd midden in de oudste Eisdense mijnwerkerscité. Tuinwijkarchitectuur in de zogenaamde cottage stijl.

Beschrijving

De mijnwerkerstweewoonst is, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken en de omliggende tuin, beschermd als monument.

Waarden

De mijnwerkerstweewoonst, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen, alsook met inbegrip van de tuinstrook met alle aanwezige planten, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde, industrieel-archeologische waarde, volkskundige waarde

industrieel-archeologische, historische, in casu architectuurhistorische waarde, volkskundige en sociaal-culturele waarde: als uitzonderlijk goed voorbeeld van een mijnwerkerstweewoonst van 1925 gebouwd midden in de oudste Eisdense mijnwerkerscité. Ze is een voorbeeld van zowel een bijzondere tuinwijkarchitectuur (architectuurhistorische waarde) en een bepaalde vorm van arbeiders-, meer bepaald mijnwerkershuisvesting in de bovengemelde periode (industrieel-archeologische waarde). De zogenaamde 'cottagestijl' verwijst naar het gedachtengoed van de oorspronkelijke 19de-eeuwse Engelse 'Garden City' die hier formeel werd toegepast. Daarenboven is het interieur met zijn voor de mijnwerkersgemeenschap traditionele aankleding en dit met behulp van allerlei volkse imitatietechnieken, zeer goed bewaard (volkskundige waarde). Ook is de tuinaanleg met bepaalde 'nuttige' planten (fruitbomen, kruiden, groenten en hagen) nog in stand gehouden. Er zijn door de aanwezigheid van een bepaald meubilair en voorwerpen tevens materiële verwijzingen naar de levenswijze van de mijnwerker in het algemeen en van buitenlandse bewoners in het bijzonder (volkskundige en sociaal-culturele waarde).

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.