Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis De Gulden Ram

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
33230
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33230

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ensemble dat in de tweede helft van de 18de eeuw als één geheel werd opgetrokken, in 1813/1825 nog als dusdanig op het kadasterplan figureerde, en 1921 al opgesplitst was in een breedhuis en een hoekhuis.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis De Gulden Ram

Parijsstraat 84, 84A, Pater Damiaanplein 16 (Leuven)
Ensemble dat in de tweede helft van de 18de eeuw als één geheel werd opgetrokken, in 1813/1825 nog als dusdanig op het kadasterplan figureerde, en 1921 al opgesplitst was in een breedhuis en een hoekhuis.