Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrijstaande villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
33277
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33277

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vrijstaande villa met neotraditionele reminiscenties, uit het eerste kwart van de twintigste eeuw, op het kadaster ingetekend in 1907 op een voorheen onbebouwd perceel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vrijstaande villa

de Bavaylei 50 (Vilvoorde)
Baksteenbouw van twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, in de oksel een torenvormige trapkast met inkomportaal, aan de straatzijde voortuin met ijzeren hek, op het kadaster ingetekend in 1907.