Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning in traditionele stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
33284
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33284

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Tot de 17de-eeuw terug te voeren rijhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl, met twee bouwlagen en vier traveeën.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning in traditionele stijl

Mechelsestraat 119 (Leuven)
Tot de 17de-eeuw terug te voeren rijhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl, met twee bouwlagen en vier traveeën.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Stadswoning in traditionele stijl

Mechelsestraat 119 (Leuven)