Beschermd monument

Bogaardenklooster: woning

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

ID: 333   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/333

Besluiten

Geografisch pakket Diest
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4131

Beschrijving

Het tweelagig gecementeerd complex - in 1930 opgesplitst in twee woningen - behorende tot het voormalige Bogaardenklooster te Diest, is beschermd als monument.Waarden

Woonhuis (deel van voormalig Bogaardenklooster) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Sinds 1930 in twee panden opgedeeld volume, als enig relict van de oorspronkelijke kwadraatstructuur van het voormalige Bogaardenklooster (1268-1796), in 1714 opgetrokken ter vervanging van een oudere vakwerkconstructie, na de Franse Revolutie herhaaldelijk verbouwd en heringericht tot achtereenvolgens katoenspinnerij (1796-1831), militair hospitaal (1831-1835) en kazerne (1835-1925) en aldus een belangrijke getuige van respectievelijk het religieuze, industriële en militaire verleden van Diest.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Volgens archivalia 1714 te dateren, zeven traveeën brede, tweelagige bakstenen vleugel op rechthoekige plattegrond, waarvan het ondiep volume met steil zadeldak en kopgevel met muurvlechtingen, schouderstukken en topstuk verwijst naar een oudere vakwerkbouw.
In 1930 kadastraal opgesplitst, vormen de vijf rechter traveeën een mooi voorbeeld van een in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren Louis XV-geïnspireerde stadswoning, opgevat als een dubbelhuis met gecementeerde voorgevel, geritmeerd door steekboogvensters met origineel schrijnwerk en luiken op het gelijkvloers, aan de rechterzijde geflankeerd door een overluifelde poortdoorgang met Tudorboog en smeedijzeren hekken.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Bogaardenklooster

Begijnenstraat 12-14 (Diest)
Een groep begaarden vestigde zich circa 1268 in de Begijnenstraat; een klooster als dusdanig werd pas ingericht in 1281, onder de bescherming van Jan I van Brabant.