Beschermd monument

Oorlogsmonument ontworpen door Victor De Haen

Beschermd monument van tot (opgeheven)

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.
ID
3330
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3330

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve opheffingsbesluiten: 22-09-2017  ID: 14517

Oorlogsmonument
voorlopige opheffingsbesluiten: 17-05-2017  ID: 14455

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 22-01-2014  ID: 5286

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het oorlogsmonument aan de Stapelstraat, ontworpen door beeldhouwer Victor De Haen en ingehuldigd in 1927.

Op 17 mei 2017 werd de bescherming van het oorlogsmonument voorlopig opgeheven aangezien de verplaatsing van het beschermde goed noodzakelijk is voor het behoud ervan. Op 22 september 2017 werd de bescherming van het oorlogsmonument definitief opgeheven aangezien de verplaatsing van het beschermde goed noodzakelijk is voor het behoud ervan.Waarden

Het oorlogsgedenkteken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het op 26 juni 1927 ingehuldigde oorlogsmonument ter herdenking van Wereldoorlog I, en in 1953 bij uitbreiding van Wereldoorlog II, is - samen met de oude vrijheidsboom - een getuige van de Belgische en Sint-Truidense politieke geschiedenis, en bezit om die reden een belangrijke historische en documentaire waarde. Het gedenkteken is op de oorspronkelijke plaats blijven staan.

artistieke waarde

Door de nationaal vermaarde beeldhouwer Victor De Haen (1866-1934) ontworpen gedenkteken, typologisch uitgewerkt als een breed en monumentaal reliëf met centrale patroonheilige Sint-Trudo, soldaten en burgerbevolking in gevariëerde houdingen en van diverse leeftijd en gemoedstoestand; rijke symbolentaal, getuige het mooie beeldhouwwerk, de wapenuitrusting, de fakkel, de lauwerkransen, de Belgische leeuw, het wapenschild van Sint-Truiden en de inscripties; symbolen van bescherming, moed, heldhaftige oorlogsstrijd, vaderland, wanhoop, overwinning en roem. De bloementuil is gesmeed door de Sint-Truidense kunstsmid Pierre Radoux (1864-1939).


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument

Stapelstraat (Sint-Truiden)
In 1924 organiseerde het Sint-Truidense gemeentebestuur Een prijskamp voor een 'monument den Gesneuvelden van Sint-Truiden ter eere'. De winnaar van die Prijskamp was Victor De Haen. Het gedenkteken werd op zondag 26 juni 1927 plechtig ingehuldigd.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.