Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ensemble van vier burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
33304
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33304

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ensemble van vier rijwoningen dat in 1911 naar ontwerp van C. Goemans gebouwd werd op de site van de toen gesloopte brouwerij Den Temst.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ensemble van burgerhuizen

Drinkwaterstraat 1-7 (Leuven)
Ensemble van rijwoningen dat in 1911 naar ontwerp van C. Goemans gebouwd werd op de site van de toen gesloopte brouwerij Den Temst.