Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve De Hoge Roker

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
33305
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33305

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Legeweg nr. 34/ Pijpeweg. Begin-19de-eeuwse hoeve z.g. "De Hoge Roker" op een onverhard, begraasd erf, bestaande uit een woonhuis ten noorden van het erf, waarachter een haaks bakhuis, en een lang volume van stallen en schuur haaks op de straat. De site is sinds de 15de eeuw bewoond en had een molenwal waarop zich de z.g. "Spyckers molen" bevond.Rode bakstAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve De Hoge Roker

Legeweg 34 (Damme)
Begin-19de-eeuwse hoeve "De Hoge Roker" op een onverhard, met gras begroeid erf, bestaande uit een woonhuis ten noorden van het erf, waarachter een haaks bakhuis, en een lang volume van stallen en schuur haaks op de straat.