Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Duitse militaire post Pionierpark Jabbeke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID
33329
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33329

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Duitse militaire post uit de Eerste Wereldoorlog, opgericht als onderdeel van een Duits geniepark. Vanaf januari 1917 werd bij Jabbeke een 'Reserve-Pionierpark' ingericht voor de 'Gruppe Nord'. Van hieruit werden bouwmaterialen, voorraden en munitie verspreid naar kleinere 'Pionierparke' dichter bij het front.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Duitse militaire post Pionierpark Jabbeke

Stationsstraat zonder nummer (Jabbeke)
Duitse militaire post uit de Eerste Wereldoorlog, opgericht als onderdeel van een Duits geniepark. Vanaf januari 1917 werd bij Jabbeke een 'Reserve-Pionierpark' ingericht voor de 'Gruppe Nord'. Van hieruit werden bouwmaterialen, voorraden en munitie verspreid naar kleinere 'Pionierparke' dichter bij het front.