Beschermd monument

Seminarie

Beschermd monument van 19-01-1935 tot heden

ID
3333
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3333

Besluiten

Religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-01-1935  ID: 5

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het Seminarie of voormalig begaardenklooster, meer bepaald de drie vleugels en de binnenplaats.Waarden

Het oud klooster der Bogaerdenstraat is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu kunstwaarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Seminarie van de abdij

Breendonkstraat 41, Diesterstraat 42-44 (Sint-Truiden)
Rechthoekig gebouwencomplex, gegroepeerd rondom een binnenkoer. Classicistische noordoostvleugel met monumentale inrijpoort, zes traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met twee dakkapellen, op de gevelsteen boven de poort gedateerd 1778.