Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis van 1724

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
33371
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33371

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoekhuis, op een ingemetselde gevelsteen gedateerd 1724. In de overigens aangepaste gevel rest, in de hoektravee, een zandstenen Louis-XVI-rondboogdeur.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis van 1724

Torsinplein 20 (Tienen)
Stadswoning met in de hoektravee, een zandstenen Louis XVI-rondboogdeur met geprofileerde omlijsting.