Beschermd monument

Watermolen Hogemolen

Beschermd monument van tot heden

ID
3338
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3338

Besluiten

Watermolen Hogemolen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-06-1986  ID: 2160

Beschrijving

De watermolen Hogemolen is beschermd als monument. De bescherming omvat het L-vormig gebouw bestaande uit het woon- en molenhuis (met inbegrip van alle molenwerk, inclusief alle stenen dammen en bruggen) en de aansluitende dienstgebouwen ten zuidwesten.Waarden

De watermolen genaamd "Hogemolen" (molenaarshuis, molengebouw met alle molenwerk met inbegrip van alle stenen dammen en bruggen) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Hogemolen

Klerebroek 43 (Tongeren)
L-vormig gebouw (woon- en molenhuis), de overige dienstgebouwen grotendeels aangepast en opgedeeld in verschillende eigendommen.