Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
33389
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33389

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De Judestraat nr. 9. Dorpswoning van ca. 1900, gecementeerde lijstgevel met houten gootlijst op modillons; accoladeboogvormige versiering van de borstweringen op de verdieping.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

De Judestraat 9 (Knokke-Heist)
De Judestraat nr. 9. Dorpswoning van ca. 1900, gecementeerde lijstgevel met houten gootlijst op modillons; accoladeboogvormige versiering van de borstweringen op de verdieping.