Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen Hogemolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
3339
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3339

Besluiten

Watermolen Hogemolen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-06-1986  ID: 2160

Beschrijving

De watermolen Hogemolen is, samen met zijn onmiddellijke omgeving, beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de gehele molensite met het erf, de schuur uit 1782, een deel van de loop van de Jeker en de historische tuinpercelen (vandaag weiland) aan beide oevers.Waarden

De watermolen, genaamd "Hogemolen", met onmiddellijke omgeving, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Dwarsschuur van 1782

Klerebroek 46 (Tongeren)
Bakstenen gebouw behorend tot de Hogemolen, onder zadeldak en voorzien van een rondboogpoort in een kalkstenen omlijsting met negblokken.


Watermolen Hogemolen

Klerebroek 43 (Tongeren)
L-vormig gebouw (woon- en molenhuis), de overige dienstgebouwen grotendeels aangepast en opgedeeld in verschillende eigendommen.