Beschermd monument

Watermolen Te Leefdaal

Beschermd monument van 11-12-1980 tot heden

ID: 334   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/334

Beschrijving

Deze bescherming betreft de het molenhuis van de watermolen (enkel het gebouw) te Leefdaal, met inbegrip van het lopend werk, het sluiswerk, de verharde beddingen en oevers.Waarden

Het molenhuis van de watermolen "Te Leefdaal", met inbegrip van het lopend werk, het sluiswerk, de verharde beddingen en oevers is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen van 1752

Molendreef 30 (Aarschot)
Boven de deur gedateerd ANNO 1752. Baksteenbouw met sokkel en hoekstenen van ijzerzandsteen. Aanpassingen uit 1967.