Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gasthuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 33401   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33401

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorspronkelijk "passantenliedengasthuis" onder leiding van kloosterzusters, bedoeld voor de opvang van noodbehoeftigen en vreemdelingen, later ook ziekenzorg. Oudst bewaard gedeelte met grosso modo T-vormige plattegrond, omvattend een kapel met kloostergang, een sacristie en een voormalig reftergedeelte.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gasthuis

Gasthuisstraat 3, 3A (Poperinge)
Oorspronkelijk fungeerde het pand als 'passantenliedengasthuis' onder de leiding van kloosterzusters, en was bedoeld voor de opvang van noodbehoeftigen en vreemdelingen, later ook voor de ziekenzorg. Oudst bewaard gedeelte met grosso modo T-vormige plattegrond, omvattend een kapel met kloostergang, een sacristie en een voormalig reftergedeelte. De huidige gebouwen dateren uit het vierde kwart van de 17de eeuw, de 18de eeuw en de 20ste eeuw.


Is de omvattende vaststelling van

Orgel kapel van het Gasthuis

Poperinge (Poperinge)
Orgel uit de tweede helft van de 18de eeuw, mogelijk een werk van de Rijselse orgelbouwer Jean-Joseph vander Haeghen. Rond 1870 (?) werd het instrument totaal gerenoveerd door Jacobus-Philippus Forrest (Geluveld). Herstellingen en lichte transformatie door Jules Anneessens (Menen) in het Interbellum. In de jaren 1970 werd het orgel op andere locaties ondergebracht vanwege de restauratie van de gasthuiskapel.