Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Waterkasteel Baljuwhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
33430
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33430

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig waterkasteel, tussen 1602 en 1606 gebouwd door baljuw Thomas Spruyt; einde 17de eeuw, tweemaal beschadigd door de Franse troepen doch begin 18de eeuw wederopgebouwd door C.F. Spruyt.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Waterkasteel Baljuwhuis

Onderstraat 14 (Lennik)
Voormalig waterkasteel, tussen 1602 en 1606 gebouwd door baljuw Thomas Spruyt; einde 17de eeuw, tweemaal beschadigd door de Franse troepen doch begin 18de eeuw heropgebouwd door C.F. Spruyt.