Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel van Rullingen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 27-11-1978 tot heden
ID: 3349   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3349

Besluiten

Kasteel van Rullingen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 27-11-1978  ID: 1218

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft het kasteel Rullingen en het bijhorende Engels park, een parkbos en boomgaarden.
De waterburcht met donjon, opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl, werd circa 1910 gerestaureerd in neotraditionele stijl door Pierre Langerock.
Het kasteel werd ook beschermd als monument bij hetzelfde koninklijk besluit.Waarden

Het kasteel van Rullingen met onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Kasteel van Rullingen met Engels park

Rullingen 1 (Borgloon)
De heren van Rolinghen waren leenmannen van de graven van Loon. De oudst bekende telg is Egbert die in 1135 vermeld wordt als getuige bij de stichting van de abdij van Averbode.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Berlingen en Kuttekoven

Borgloon, Gotem, Hoepertingen, Kuttekoven (Borgloon), Berlingen (Wellen)
De ankerplaats is gelegen aan de noordwestrand van het massief van Borgloon. Het is heuvelachtig en sterk ingesneden door erosie. Het is een uitgesproken agrarisch landschap met centraal het gehucht Kuttekoven met enkele belangrijke hoeves en de Sint-Jan-de-Doperkerk. Het gehucht wordt doorsneden door de markante spoorwegbrug en spoorwegbedding van de voormalige spoorweg Sint-Truiden-Tongeren. Ten noorden van het gehucht liggen de gesloten hoeve De Klee en kasteel De Klee. Halverwege tussen Kuttekoven en Berlingen (Wellen), aan de oostelijke rand van de riviervlakte van de Herk, ligt het gehucht Rullingen met het gelijknamige kasteel met omliggend park en hoogstamboomgaarden. De Herk stroomt diep ingesneden door het landschap. Het dorp Berlingen sluit hierop aan, de Sint-Agathakerk kijkt van een hoogte uit op de waterloop.


Domein van Rullingen

Rullingen 1 (Borgloon)
Provinciaal domein van nagenoeg 14 ha, met park en vijver in landschappelijke stijl van rond 1800, bij het in 1921-1925 grondig in Brabantse renaissancestijl gerestaureerd 17de–eeuws waterkasteel, nogmaals samen met de omgeving gerestaureerd in de jaren 1980.