Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Autowerkplaats

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
33512
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33512

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige autowerkplaats uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Drie bouwlagen en drie traveeën onder plat dak. Geelbakstenen lijstgevel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Autowerkplaats

Driftweg 197 (Bredene)
Voormalige autowerkplaats uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Drie bouwlagen en drie traveeën onder plat dak. Geelbakstenen lijstgevel.