Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Michiel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
33544
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33544

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Homogene kerk bestaande uit een vijfzijdig koor; één beuk van vier traveeën en een kleine klokketoren gevat tussen twee bijbouwen, afgedekt met lessenaarsdaken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Michiel

Kerkstraat 5 (Herent)
Kerk in classicistische stijl, gedateerd 1762 en bestaande uit een vijfzijdig koor; één beuk van vier traveeën en een kleine klokkentoren gevat tussen twee bijbouwen, afgedekt met lessenaarsdaken.