Beschermd monument

Vakwerkhoeve Rooi Anna met omgeving

Beschermd monument van 14-12-2010 tot heden

ID: 3356   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3356

Besluiten

Vakwerkhoeven en kapel van Hilst
definitieve beschermingsbesluiten: 14-12-2010  ID: 4776

Beschrijving

De vakwerkhoeve Rooi Anna en onmiddellijke omgeving te Hasselt, zijn beschermd als monument.Waarden

De vakwerkhoeve met losstaande bestanddelen en onmiddellijke omgeving zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De in de volksmond genaamde Rooi Anna hoeve is een historisch gegroeide vakwerkhoeve, waarvan het hoofdvolume in kern minstens teruggaat tot het einde van de 19de eeuw.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het betreft een hoeve met losstaande bestanddelen in stijl- en regelwerk onder zadeldaken met Vlaamse pannen. Op de verdwijning van het bakhuis na, is de historisch gegroeide totaalconstellatie van de hoeve intact behouden, als bestaande uit een langgestrekt stal-woonhuis-schuurvolume en een parallel ermee gelegen stalletje. De vakwerkstructuur van beide componenten is gaaf bewaard in gepikt stijlen regelwerk met witgekalkte lemen (buitengevels stal-woonhuis-schuur) en gedeeltelijk bakstenen (stalletje) vullingen. De dakkapellen en lichten in de zijgevels met hangende pannen van het stal-woonhuis-schuurvolume werden toegevoegd in de jaren 1970 onder begeleiding van wijlen Jozef Weyns, stichter en conservator van Bokrijk. Authentieke, te bewaren elementen zijn onder meer de behouden stalwoonhuis-schuur ordonnantie van het hoofdvolume, de gedeeltelijk bewaarde traditionele indeling van het woonhuis met twee grote, langs de zuidkant gelegen vertrekken met een dubbele, centrale haard, evenals de waterput en -pomp op het erf.

sociaal-culturele waarde

De achterin gelegen, langgestrekte vakwerkhoeve met losstaand stalletje en bijhorend erf (met waterput en -pomp) met een tuin ten zuiden, een voormalig (thans verbost) akkerland ten westen en een verbindingsweg met de Beerhoutstraat, getuigt van een eeuwenlange bouwtraditie en van de traditionele agrarische activiteiten in de Kempen. Langs de toegangsweg staat een vermeldenswaardige, oude taxusboom.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vakwerkhoeve Rooi Anna

Beerhoutstraat 62-64 (Hasselt)
De hoeve is achteruit gelegen ten opzichte van de Beerhoutstraat en bestaat uit twee parallel met elkaar gelegen volumes: een langgestrekt stal-woonhuis-schuurvolume en een vrijstaand stalletje.