Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Cisterciënzerinnenabdij Maegdendael

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.
ID
33598
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33598

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
definitieve opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gesticht in 1219; tijdens haar bloeiperiode omvatte ze een kerk, een gasten- en vreemdelingenkwartier, een ruim abdissenkwartier, kloostergebouwen en aanhorigheden, waaronder een brouwerij bij de Gete.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Cisterciënzerinnenabdij Maegdendael

Kloosterstraat 40 (Tienen)
In 1840 werd het ensemble zwaar geteisterd door brand, de bewaarde elementen dateren uit de 17de en meestal 18de eeuw.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Cisterciënzerinnenabdij Maegdendael

Kloosterstraat 40 (Tienen)


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.