Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ambrooskasteel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 33607   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33607

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorspronkelijk een soort klein waterkasteel. Kwam in de 17de eeuw door vererving in bezit van de jezuïetenorde (Mechelen), die er een retraitehuis inrichtte; tijdens de tweede helft van de 18de eeuw werd het gebouw in sobere classicistische stijl verbouwd en aangepast.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteeldomein Ambroos

Joseph Wauterslaan 9, 15 (Zemst)
Voormalig buitenhuis van de jezuïeten, tijdens de tweede helft van de 18de eeuw omgebouwd tot kasteel en aangepast in sobere neoclassicistische stijl, omgeven door landschappelijk park, oorspronkelijk 4 hectare, aangelegd omstreeks 1800, met relicten van de vroegere slot- en ringgrachten en een symmetrie die ongebruikelijk is voor een ­jardin 'anglais'; bijgebouw van architect H. Sermeus.