Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 33625   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33625

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ommuurde pastorie uit einde 19de eeuw, waarschijnlijk met een oudere kern. Dubbelhuis van zeven traveeën en twee verdiepingen afgedekt met een zadeldak (kunstleien).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Paulusparochie

Oudstrijdersplein 26 (Galmaarden)
Ommuurde pastorie uit einde 19de eeuw, waarschijnlijk met een oudere kern. Dubbelhuis van zeven traveeën en twee verdiepingen afgedekt met een zadeldak.